ក្នុងឱកាសនៃការបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន រយ:ពេល១ឆ្នាំ ក៏ដូចជាអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះ

១. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើការជាវម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ
២. ទទួលបានគ្រាប់កាហ្វេ ៥គីឡូ ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រោយពីជាវគ្រាប់កាហ្វេ ១០គីឡូ
៣. ទទួលបានជញ្ជីងស្វ័យប្រវត្តទំនើប
៤. ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% សម្រាប់ការពិសាកាហ្វេពេញមួយខែ
៥. ទទួលបានការសិក្សាលើជំនាញឆុងកាហ្វេដោយឥតគិតថ្លៃ
សំនួរទាំងនោះរួមមាន៖
សំនួរក្រុម ក
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា?
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ ២០២០?
សំនួរក្រុម ខ
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា?
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំ ២០២០?
សំនួរក្រុម គ
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា?
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ ២០២០?
សំនួរក្រុម ឃ
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា?
តើក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បានធ្វើអ្វីខ្លះនៅត្រីមាសទី៤ នៃឆ្នាំ ២០២០?
សូមតាមដានផេករបស់ យូរ៉ូស ប៊ីន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការឆ្លើយសំនួរ!!!
លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការចាប់រង្វាន់រួមមានដូចខាងក្រោម៖
– ត្រូវ LIKE ផេក និងចុច Share Post របស់យូរ៉ូស ប៊ីន
– ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសក្រុមសំនួរ និងធ្វើការឆ្លើយសំនួរដោយ Comment ក្នុង Comment section
– ការឆ្លើយសំនួរនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
– បុគ្គលិកយូរ៉ូស ប៊ីន ទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតអោយចូលរួមក្នុងការឆ្លើយសំនួរនេះបានទេ
រាល់ការឆ្លើយសំនួរដែលគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវយកទៅចាប់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ដោយធ្វើការ LIVE ផ្ទាល់តាមរយៈផេករបស់យូរ៉ូស ប៊ីន។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈ
អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖អាសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ (ចំហៀងស្ថានទូតសិង្ហបុរី)
ទូរស័ព្ទ៖ 023 213 213 / 061 213 213 / 081 215 999
អ៊ីម៉ែល៖ info@uroastbean.comវេបសាយ៖ www.uroastbean.com
យូរ៉ូសប៊ីន ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មល្អ និងគុណភាពកាន់តែប្រសើរ!!!