នាឱកាស ព្រះរាជពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Uroast Bean

? នាឱកាស ព្រះរាជពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន នឹងធ្វើការឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 សូមអតិថិជនទាំងអស់សូមជ្រាបជាដំណឹង

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៩ ផ្លូវ ២៤២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ (ចំហៀងស្ថានទូតសិង្ហបុរី)ទូរស័ព្ទ៖ 023 213 213 / 061 213 213 / 081 215 999អ៊ីមែល៖ info@uroastbean.comគេហទំព័រ៖ www.uroastbean.comយូរ៉ូស ប៊ីន ឈានមុខគេក្នុងការនិយាយពិតអំពីកាហ្វេ!!!