មិនថាគាត់ជាអ្នកណាទេ​ អោយតែគាត់ត្រូវការយេីង​ខ្ញុំ​ យេីង​ ខ្ញុំ​នឹង​ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅមួយនេះ

ទៅដល់គាត់​ អរគុណដែលបាន​ ស្រឡាញ់​  យូរ៉ូសបីន​  មិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់​ គ្រាប់កាហ្វេ​ ដែលល្អតាមស្តង់ដារ​ អន្តរជាតិនោះទេ​ យេីងថែមទាំង​ ផ្តល់នូវ​ គុណតំលៃនៃសេវាកម្ម​ ដ៏ប្រសេីរដល់អតិថិជន​ គ្រប់​ស្ថានភាព​ ទាំងអស់​  ចូលរួមទាំងអស់គ្នា​ ការពារ​ ជំងឺ​ កូរ៉ូណា​ កុំអោយរីករាលដាល​ និងសូមថែរក្សារ​ សុខភាព​ អនាម័យ​អោយបានត្រឹមត្រូវ​