អបអរសាទរទិវាជ័យជម្នះ 7មករាខួបលេីកទី 43 (1979-2022)

អបអរសាទរទិវាជ័យជម្នះ 7មករាខួបលេីកទី 43 (1979-2022) ?៧ មករា ជាថ្ងៃ​កំណើត​ទី២ របស់​ប្រទេស​ជាតិ និង​ប្រជាជន​កម្ពុជាយូរ៉ូស ប៊ីន ផ្តល់ជូន នូវគុណភាព គ្រាប់កាហ្វេ ទៅតាមរសជាតិដែលជាសេចក្តីត្រូវការ ដោយមិនកុហកពីប្រភពកាហ្វេ និង ការលីងដោយយកចិត្តទុកដាក់ ធ្វេីឲ្យគ្រាប់ កាហ្វេ មិនប្រែប្រួល រសជាតិ ។