Happy Valentine’s Day

សូមអរគុណ ដល់ហាង ភូមិឆ្ងាញ់ ដែលបានជឿទុកចិត្ត លើគុណភាពគ្រាប់កាហ្វេ​ របស់ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន បន្ថែមពីនេះហាង ភូមិឆ្ងាញ់ ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភ​អាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏ឆ្ងាញ់ ដល់ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ូស ប៊ីន ក្នុងវគ្គសិក្សា ចំណេះដឹងទូទៅ និង ជំនាញឆុងកាហ្វេផងដែរ